در دفاع از مارکسیسم / مازیار رازی

13:27
 
シェア
 

Manage episode 313544874 series 3275142
著作 MaziarـRazi مازیارـ رازی の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

از میان بحث های کلاب هاوس

با مازیار رازی تماس بگیرید

maziar.razi@protonmail.com

از شبکه های اجتماعی مازیار رازی دیدن کنید

https://linktr.ee/mazraz

--- Send in a voice message: https://anchor.fm/maziar-razi/message

161 つのエピソード