Ludzkie gadanie. Podkast o ekonomii i wolności

シェア
 

Manage series 2640430
著作 Instytut Misesa の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
Podkast Instytutu Misesa. Mateusz Benedyk dyskutuje z zaproszonymi gośćmi o ekonomii, polityce gospodarczej i wolnościowej filozofii.

32 つのエピソード