Jednoduše – minimalistický podcast

シェア
 

Manage series 3117059
著作 Aneta a Patrik の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
Jsme dva minimalisti – Aneta a Patrik. Oba píšeme o minimalismu blogy, teď jsme se rozhodli točit podcast. Jednoduše je pořad o tom, jak žít s málem. Chcete mít míň starostí, závazků, stresu a věcí? Náš podcast vám v tom pomůže. www.zamalem.cz www.zjednoduseno.cz

19 つのエピソード