Artwork

コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
Player FM -ポッドキャストアプリ
Player FMアプリでオフラインにしPlayer FMう!

پادکست رادیویی دیدگاه: هشدارهای فرمانده سپاه درباره شرکت خودرویی کروز

12:00
 
シェア
 

Manage episode 401300516 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
(بررسی نامه‌های سردار ایزدی به خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی) گفت‌وگو با رضا غیبی در میان اسناد به دست آمده از هک سامانه‌های مجلس سه نامه از مصطفی ایزدی، از فرماندهان قرارگاه خاتم به رهبر و رئیس جمهوری اسلامی دیده می‌شود که در آنها از شرکت کروز به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی مافیای خودرو نام برده شده. کروز بزرگ‌ترین قطعه‌ساز خودرو در ایران، یکی از سهامداران اصلی ایران خودرو و مالک بهمن موتور است و علاوه بر این بخشی از سهام سایپا را نیز در اختیار داشته و نقش کلیدی در سیاستگذاری این صنعت دارد. اما چرا سپاه اصرار دارد که با این مجموعه برخورد شود؟ کروز چگونه به میدان خودروسازی ایران آمد و در چه روندی فربه شد؟
  continue reading

7815 つのエピソード

Artwork
iconシェア
 
Manage episode 401300516 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
(بررسی نامه‌های سردار ایزدی به خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی) گفت‌وگو با رضا غیبی در میان اسناد به دست آمده از هک سامانه‌های مجلس سه نامه از مصطفی ایزدی، از فرماندهان قرارگاه خاتم به رهبر و رئیس جمهوری اسلامی دیده می‌شود که در آنها از شرکت کروز به‌عنوان یکی از حلقه‌های اصلی مافیای خودرو نام برده شده. کروز بزرگ‌ترین قطعه‌ساز خودرو در ایران، یکی از سهامداران اصلی ایران خودرو و مالک بهمن موتور است و علاوه بر این بخشی از سهام سایپا را نیز در اختیار داشته و نقش کلیدی در سیاستگذاری این صنعت دارد. اما چرا سپاه اصرار دارد که با این مجموعه برخورد شود؟ کروز چگونه به میدان خودروسازی ایران آمد و در چه روندی فربه شد؟
  continue reading

7815 つのエピソード

Все серии

×
 
Loading …

プレーヤーFMへようこそ!

Player FMは今からすぐに楽しめるために高品質のポッドキャストをウェブでスキャンしています。 これは最高のポッドキャストアプリで、Android、iPhone、そしてWebで動作します。 全ての端末で購読を同期するためにサインアップしてください。

 

クイックリファレンスガイド