Artwork

コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
Player FM -ポッドキャストアプリ
Player FMアプリでオフラインにしPlayer FMう!

پادکست قصه‌خوانی با علیرضا روشن: «نارنج و ترنج» - روایت صبحی قسمت اول: رفتن شاهزاده به باغ دیوها

24:50
 
シェア
 

Manage episode 401149697 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
در این برنامه روایتی از «نارنج و ترنج» را برای خواندن انتخاب کرده‌ام که صبحی مهتدی آن را هشتادسال پیش در رادیو تهران خوانده بود. زمانی که فروغ فرخزاد ۱۱ ساله بود، احمد شاملو ۲۰ سال داشت و صادق هدایت هنوز ۶ سال از عمرش باقی مانده بود. یادداشت‌های زنده‌یاد صبحی نشان می‌دهد این داستان در دی ۱۳۲۴ از رادیو پخش شده، یعنی پنج‌ماه پس از پایان جنگ‌ جهانی دوم، در زمانی که ایران به اشغال قوای متفقین (برندگان جنگ) درآمده است. صبحی می‌گوید در آن سال و ماه رادیو بر خلاف روال معمول اجازه نداده او با مخاطبانش صحبت کند و از آنان بخواهد نسخه‌هایی را که از داستان نارنج و ترنج در اختیار دارند برایش بفرستند. من فکر می‌کنم سانسور صبحی در آن سال، به تحولات پس از جنگ دوم بین‌الملل و بلوایی که ارکان متفقین در ایران درست کرده بودند مرتبط است، هرچند که این اظهارنظر می‌تواند دقیق نباشد. از اینها که بگذریم، نارنج و ترنج یک قصه با ریشه‌های اسطوره‌‌ای‌ست و قدرت تخیل شگفت‌انگیز راویانش را به رخ می‌کشد.
  continue reading

7830 つのエピソード

Artwork
iconシェア
 
Manage episode 401149697 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
در این برنامه روایتی از «نارنج و ترنج» را برای خواندن انتخاب کرده‌ام که صبحی مهتدی آن را هشتادسال پیش در رادیو تهران خوانده بود. زمانی که فروغ فرخزاد ۱۱ ساله بود، احمد شاملو ۲۰ سال داشت و صادق هدایت هنوز ۶ سال از عمرش باقی مانده بود. یادداشت‌های زنده‌یاد صبحی نشان می‌دهد این داستان در دی ۱۳۲۴ از رادیو پخش شده، یعنی پنج‌ماه پس از پایان جنگ‌ جهانی دوم، در زمانی که ایران به اشغال قوای متفقین (برندگان جنگ) درآمده است. صبحی می‌گوید در آن سال و ماه رادیو بر خلاف روال معمول اجازه نداده او با مخاطبانش صحبت کند و از آنان بخواهد نسخه‌هایی را که از داستان نارنج و ترنج در اختیار دارند برایش بفرستند. من فکر می‌کنم سانسور صبحی در آن سال، به تحولات پس از جنگ دوم بین‌الملل و بلوایی که ارکان متفقین در ایران درست کرده بودند مرتبط است، هرچند که این اظهارنظر می‌تواند دقیق نباشد. از اینها که بگذریم، نارنج و ترنج یک قصه با ریشه‌های اسطوره‌‌ای‌ست و قدرت تخیل شگفت‌انگیز راویانش را به رخ می‌کشد.
  continue reading

7830 つのエピソード

Toate episoadele

×
 
Loading …

プレーヤーFMへようこそ!

Player FMは今からすぐに楽しめるために高品質のポッドキャストをウェブでスキャンしています。 これは最高のポッドキャストアプリで、Android、iPhone、そしてWebで動作します。 全ての端末で購読を同期するためにサインアップしてください。

 

クイックリファレンスガイド