امروز: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۷ می

42:04
 
シェア
 

Manage episode 328851038 series 2908251
著作 Iran International ایران اینترنشنال の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
اعتراض و اعتصاب در هر گوشه ایران؛ پاسخ حکومت: جو سنگین امنیتی، سرکوب با سپاه

4925 つのエピソード