دیدگاه: بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در اعتراضات ایران گفت‌وگو با فرزاد صیفی‌کاران

12:00
 
シェア
 

Manage episode 329033308 series 2908251
著作 Iran International ایران اینترنشنال の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
همزمان با اعتراضات اردیبهشت‌ماه در ایران، شماری از فعالان سیاسی و مدنی شناخته‌شده از سوی نهادهای امنیتی بازداشت‌ شده یا احکام قبلی‌شان به اجرا درآمده است. اخبار و گزارش‌ها نشان می‌دهد نهادهای امنیتی در تلاش هستند که عده‌ای از چهره‌های سرشناس مدنی و سیاسی را به عنوان خط‌دهنده معترضان جلوه بدهند. اما آیا اعتراضات شهروندان ایران مبتنی بر ایده‌ و سازمان‌دهی‌ست یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی خودشان را مبنای عمل قرار داده‌اند؟ اعتصاب‌های اخیر در ایران مانند اعتصاب رانندگان اتوبوس یا تجمعاتی نظیر تجمع معلمان چه‌اندازه به خط‌دهی و سازماندهی متکی‌ست؟ در مقابل حکومت از این بازداشت‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کند و تحلیلش از آینده اعتراضات چیست؟

4851 つのエピソード