باخبر: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴ می

30:02
 
シェア
 

Manage episode 328431526 series 2908251
著作 Iran International ایران اینترنشنال の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
تداوم اعتراضات در هفت استان و یازده شهر با وجود فضای پلیسی و امنیتی معترضان شعار مرگ بر خامنه ای و رئیسی سر دادند برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی با معترضان گزارشها از زخمی و کشته شدن ِ شماری از معترضان حمید قاسم پور در فارسان به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد توهین کیهان و امامان جمعه به معترضان امام جمعه ی اصفهان معترضان را فریب خوردگانی دانست که می توانند با گرانی ماکارونی غذای دیگری بخورند کیهان هر اعتراضی را همراهی با دشمن دانست و تحولات تازه در جنگ روسیه و اوکراین ارتش اوکراین در آستانه ی شکستن محاصره ی خارکیف

5442 つのエピソード