033 - Diskrimineringslagen del 2 - AD domar - BH Storlekar, Unga fräsch kabinpersonal och för korta arbetare?

1:25:36
 
シェア
 

Manage episode 283698004 series 2860181
著作 fackyoupodcast の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

Får man neka någon anställning på grund av att hen är för kort? Har arbetsgivaren rätt att beordra dig att bära namnskylt med din BH storlek? Kan man göra sig av med personal som inte är tillräckligt fräscha? Diskrimineringslagen del 2 av 2! Vi går igenom et par AD-domar och kapitel 2 till 6 i diskrimineringslag 2008:567 2 kap. Förbud mot diskriminering och repressalier 3 kap. Aktiva åtgärder 4 kap. Tillsyn 5 kap. Ersättning och ogiltighet 6 kap. Rättegången Lagen finner ni här: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/diskrimineringslag-2008567_sfs-2008-567 länk till Diskrimineringsombudsmannen: https://www.do.se Introlåt: The WTF Singalong - Melody Sheep

42 つのエピソード