Desiring God 公開
[search 0]
もっと

Download the App!

show episodes
 
Living a life of faith, a life led by the truth of the Gospel, a life desiring to be more like Christ, can be frustrating, challenging and confusing. Join me as we talk with women of faith, dig into the scripture, and learn what it looks like to live a Real, Authentic, Honest and Humble Life.
 
We are a sovereign grace fellowship dedicated to the glory of God, the pre-eminence of Christ, the salvation of sinners, and the edification of God's people by preaching and teaching the Gospel doctrines of sovereign grace as defined in God's Word. Our purpose is to promote the Gospel of God's free and sovereign grace in the Lord Jesus Christ. Reign of Grace Media Ministries is a ministry of Eager Avenue Grace Church in Albany, Georgia.
 
On Loving God is one of the best-known and most influential works of Medieval Christian mysticism. Written at the request of one of the cardinals of Rome, it describes the four “levels” of love for God, and puts Christian devotion in the context of God’s love for mankind. Summary by Kirsten Ferreri.
 
A girl attended a 3-day church camp, and didn’t hear “jack”, her mind was everywhere else but present, she was so distracted and just going with the motion, then she hears “let’s bow our heads in prayer” The speaker spoke in a still but soothing voice “I want you to focus on what really matters... Phil 1:10” And that simple statement sparked a question and a desire that she now tries to live by. I was that girl, that girl is me:) The goal is to build a bridge that connects everyone across al ...
 
Loading …
show series
 
It’s the month of love and I’m sooo excited 💃🏻In this episode, our amazing guest Caitlyn shares her experience on interracial dating. She opens up about how her ethnic background and family experiences shaped her decision. We delved into colorism, and it’s effect on influencing who we choose to date, and how biracial features are so intensely fetis…
 
Hebrews 12:22 But ye are come unto mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, 23 To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the Judge of all, and to the spirits of just men made perfect, 24 And to Jesus the mediator of the new co…
 
By now we all know that idolizing relationships are a thing, but have we also begun to idolize singleness, have we over glorified the wait?On this amazing yet impactful episode, I was joined by Sharon Mohie (Creative, Blogger & Podcaster: Unashamed and Unafraid, Sport enthusiast) & Sindi Mcata, the heart behind “Devoted with Sindi” as she beautiful…
 
Hey Refocused family,I had so much fun recording this episode and I can only hope you enjoy it. Boitumelo and I shared on some reasons why people may still be single and what to take note of if you wanna get iced 💍 this 2021🤣. Anyways love you and take good care of yourself.Your single host,Kuku
 
Join my friend Shelley and me as we talk about relationships. Who can't use a little wisdom about marriage, children and friend relationships? I think we all can, and wisdom is what you will get in this episode as Shelley shares her many experiences in navigating relationships. Listen in!Erika Conner による
 
This message is by Bill Parker and part of a series of messages taken from Ephesians 2. Ephesians 2:18 For through him we both have access by one Spirit unto the Father. 19 Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God; 20 And are built upon the foundation of the apostles and …
 
This message is by Bill Parker and taken from Ephesians 2:13-18. Ephesians 2:13 But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. 14 For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us; 15 Having abolished in his flesh the enmity, even the law of command…
 
‘Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn’ (Romeinen 8:28). Vaak weten we op microniveau niet wat de zin is van het lijden dat ons overkomt, maar op macroniveau weten we vanuit de Bijbel wel dat God door het lijden heen op verschillende manieren ons…
 
Ik heb zijn wegen gezien, Ik zal hem genezen, Ik zal hem leiden en de vertroosting vernieuwen voor hem en zijn treurenden’ (Jesaja 57:18, naar de Engelse vertaling). Weet op welke Bijbelteksten de vijf punten van het calvinisme gegrond zijn. Zo winnen ze aan kracht en versterken ze je ziel. Weet bijvoorbeeld op welke Bijbelteksten onweerstaanbare g…
 
‘HEERE, bekeer ons tot U, dan zullen wij bekeerd zijn!’ (Klaagliederen 5:21) Er is geen hoop voor Gods kinderen tenzij God ervoor zorgt dat ze niet langer wegglijden en rondspringen in zonde en ongeloof. Het boek Klaagliederen is het meest troosteloze boek in de Bijbel. God Zelf heeft de appel van Zijn oog in het verderf gestort. ‘De HEERE heeft Zi…
 
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9). Een onbestemd naar gevoel dat je een slecht mens bent is niet hetzelfde als overtuiging van zonde. Je beroerd voelen is niet hetzelfde als berouw hebben. Vanmorgen toen ik begon te bidden, had ik …
 
‘Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt’ (Mattheus 6:31-32). Jezus wil dat Zijn volgelingen niet bezorgd zijn. In Mattheus 6:25-34 geeft Hij zeker zeven argumenten di…
 
‘Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de Naam van onze Heere Jezus Christus in u verheerlijkt wordt, en u in Hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heere Jezus Christus’ (2 Thessalonicenzen 1:11-12). Go…
 
This message is by Bill Parker and taken from Ephesians 2. Ephesians 2. 11 Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands; 12 That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers f…
 
‘Onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los’ (Handelingen 15:26). In deze bedeling verlost God Zijn kinderen soms van het kwaad. Niet altijd. Dat is een hele geruststelling voor ons, anders zouden we moeten concluderen dat Hij ons is vergeten of niets meer met ons te maken wil hebben als het kwaad ons treft. Laat je dus…
 
‘Jezus zei tegen hen: Waarom spreekt u erover met elkaar dat u geen broden hebt? Ziet u het nog niet in en begrijpt u het niet? Hebt u nog uw verharde hart?’ (Markus 8:17). Nadat Jezus de vijfduizend en de vierduizend mensen met slechts een handjevol broden en vissen had gevoed, gingen de discipelen het schip in zonder dat ze genoeg proviand voor z…
 
‘Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan’ (Johannes 16:26-27). Laat Gods Zoon de Middelaar zijn die Hij is, en niets meer. Jezus zegt: ‘Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal.’ Met ande…
 
‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb’ (Openbaring 3:21). Wat bedoelt Jezus als Hij dit tegen de gemeente van Laodicea zegt? Met Jezus op Zijn troon zitten? Serieus? Dit is een belofte voor iedereen die overwint, dat wil zeggen: die tot het einde volha…
 
‘Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij’ (Mattheüs 5:11). Jezus heeft een geheim geopenbaard waardoor Hij ons geluk beschermt tegen de bedreigingen van de kant van het lijden en van de kant van succes. Het geheim is dit: ‘Groot is uw loon in de hemel.’ En de diepe inhoud van deze…
 
‘Dit zal ik mij in herinnering roepen, daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is!’ (Klaagliederen 3:21-22, naar de Engelse vertaling). Een van de grote vijanden van hoop is het vergeten van Gods beloften. In herinnering roepen is een belangrijke taak in Gods …
 
‘Dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije’ (Efeze 6:7-8). Denk met het oog op je werk eens na over deze vijf dingen die tot ons komen vanuit Efeze 6 vers 7 en 8: 1. Een oproep om in alles op de Heere gericht te zijn. D…
 
‘En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere het wil,…
 
‘Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer verschijnen, niet weer vanwege de zonde, maar om hen zalig te maken die met verlangen naar Hem uitzien’ (Hebreeën 9:28, naar de Engelse vertaling). Wat moet je doen om te weten dat je zonden door het bloed van Christus zijn weggenomen, dat Hij je…
 
‘Willen jullie woorden bedenken om te straffen? Zijn de woorden van een wanhopige dan wind?’ (Job 6:26). In verdriet, pijn en wanhoop zeggen mensen soms dingen die ze anders niet zouden zeggen. Ze schilderen de werkelijkheid met donkerdere kleuren dan als ze het de volgende dag zouden doen als de zon weer opkomt. Ze zingen in mineur en als ze sprek…
 
Songs have a very powerful ability to evoke emotion in us. They get us excited, they make us cry, they help us celebrate and help us mourn. I have so many worship songs that I absolutely love and that evoke a lot of emotions, but also don't always speak a whole lot of truth. Let's talk about truth, emotion, songs and what all of our souls long for!…
 
‘Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus’ (Efeze 2:4-6). De beslissende rol die Go…
 
'Let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen’ (Hebreeën 12:3). Een van de meest opmerkelijke dingen van het menselijk brein is het vermogen om zelf te kiezen waar je je aandacht op richt. We kunnen even halthouden en tegen onszelf zeggen: ‘Denk hier eens aan,…
 
This message is by Bill Parker and part of a series of messages taken from Ephesians 2. Ephesians 2:8 For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: 9 Not of works, lest any man should boast. 10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we sh…
 
‘Al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten’ (Efeze 5:14). Hoe heeft Lazarus gehoorzaamd toen Jezus hem beval om op te staan uit de dood? In Johannes 11:43 staat: ‘En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!’ Dat was een bevel…
 
‘God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk’ (2 Korinthe 9:8). We weten dat geloof in Gods toekomstige genade de sleutel van de ervaring is waarmee de vrijgevigheid ontsloten wordt, want in 2 Korinthe geeft Paulus deze prachtige bel…
 
Loading …

クイックリファレンスガイド

Google login Twitter login Classic login