Region Skåne 公開
[search 0]
もっと
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Region Skåne

Region Skåne

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
"Welcome to Sweden” är färsk analys av inkomna synpunkter på kommunikation och bemötande utifrån diskrimineringsgrunderna, som genomförts av Patientnämnden Skåne. I detta avsnitt får ni lyssna på huvudpersonerna bakom rapporten, Malin Sturesson kommunikatör och Mikael Olausson handläggare. Ni får även lyssna på Bodil Hansson som berättar med patien…
  continue reading
 
Digitalisering är en central del i utvecklingen av vården i Skåne. Men hur påverkas patientsäkerheten av digitaliseringen? Det diskuterar Ulrika Pahlm, chefläkare på förvaltningen Digitalisering IT och MT i Region Skåne, och Lena Kjerrman, chef för digital transformation på samma förvaltning, i det här avsnittet av podden På säkra sidan från Region…
  continue reading
 
Mycket inom sjukvården styrs av rutiner. De där förutbestämda ramarna och mallarna är förstås i grunden värdefulla, men riskerar vi att få en robotisering av vården om det går för långt? I det här avsnittet av Etikpodden diskuteras rutiner i sjukvården, på gott och ont. Medverkande är Johan Brännmark, filosof vid Stockholms universitet och ordföran…
  continue reading
 
Biblioteken som tankesmedjor har träffat KBs AI lab och vi reser tillbaka i tiden till jesu födelse och ett förkolnat bibliotek som återöppnats tack vara AI.I avsnittet nämns flera olika AI-projekt, här hittar du till dem:ChatGPT: https://chat.openai.com/KB-labb på Huggingface https://huggingface.co/KBLabArtikel om arbetet i Karlskrona: https://utv…
  continue reading
 
Likarättsarbetet är direkt kopplat till våra mänskliga rättigheter och med en omfattande lagstiftning där diskrimineringslagen är i speciellt fokus. I diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder blir likarättsronden ett praktiskt verktyg för att komma vidare med likarättsarbetet på arbetsplatsen. Likarättsronden är en valbar fördjupningsdel i arb…
  continue reading
 
Den som behöver äldreomsorg i sitt dagliga liv är helt i händerna på en speciell personalkategori inom vården – undersköterskorna. Undersköterskorna har en viktig roll, och ska hinna med mycket under kort tid. Vilka etiska utmaningar kan uppstå i mötet med den äldre?I detta avsnitt av Etikpodden samtalar programledare Lars Mogensen med Bodil Holmbe…
  continue reading
 
Kan man begära att de som jobbar inom vården ska ha en särskild karaktär, schysta värderingar och en väl kalibrerad etisk kompass? I detta avsnitt är ämnet "vårdpersonalens karaktär". De medverkande är juristen Lotta Wendel och barncancerläkaren Anders Castor. Programledare är Lars Mogensen.Region Skåne による
  continue reading
 
Klagomål – men också positiv återkoppling – är viktiga för att vården ska kunna utvecklas och bli bättre. Det konstaterar Rasmus Havmöller, ordförande i Patientsäkerhetsrådet i Region Skåne, och Jonas Duveborn, förvaltningschef för Patientnämnden, i detta avsnitt av podden På säkra sidan. Programledare är Malin Sturesson.…
  continue reading
 
Hur ska vårdpersonalen reagera när patienten själv vill bestämma sin diagnos eller vilken vård den vill ha? I detta avsnitt av Etikpodden från Region Skånes etiska råd deltar Niels Lynöe, professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet och Renée Vickhoff, distriktsläkare. Programledare är Lars Mogensen.…
  continue reading
 
Antibiotikaresistens är ämnet för detta avsnitt av På säkra sidan, en podd från Patientsäkerhetsrådet i Region Skåne. Medverkande är Charlotta Malmer Hagstam, distriktsläkare och ordförande i Strama Skåne, och Alick Banda, apotekare från Regionala enheten för läkemedel. Programledare är Malin Sturesson.…
  continue reading
 
Lagen säger att all sjukvård ska ges med med patientens samtycke. Men hur fungerar det när patienten av olika skäl inte kan ta ställning? Eller när patienten är tveksam eller motvillig, men vårdpersonalen tror sig veta vad som är bäst för patienten? Joar Björk, läkare och medicinetiker samtalar med programledare Lars Mogensen om patientens rätt att…
  continue reading
 
Vi träffar Oksana Brui ordförande för den Ukrainska biblioteksföreningen, Lyudmila Efremova chef på folkbiblioteket i Trostaniets och Veronika Selega en biblioteksutvecklingskonsult i samtal om bibliotekens roll under kriget mellan Ryssland och UkrainaRegion Skåne による
  continue reading
 
Dolda värderingar i vården är ämnet för detta avsnitt av Etikpodden från Region Skåne. Deltagare är Niels Lynöe, professor emeritus i medicinsk etik vid Karolinska institutet och Johan Brännmark, filosof vid Stockholms universitet. De är båda medlemmar av Region Skånes etiska råd. Programledare är Lars Mogensen.…
  continue reading
 
Vi frågar oss vad vårt finska systerprojekt om folkbibliotek demokratiska roll som löpte mellan 2019 och 2021 kan lära oss i Sverige. Vi undersöker vad som hänt två år efter projektets avslut. Vår gäst Ville Sirkiä från Åbos stadsbibliotek, delar insikter från sitt arbete, utmaningarna med att introducera politik i biblioteken, och hur biblioteksmi…
  continue reading
 
I vilken utsträckning ska kvinnan själv få avgöra hur hennes förlossning ska ske? Ska hon kunna beställa ett planerat kejsarsnitt? Detta avsnitt av Etikpodden från Region Skåne handlar om förlossningsrätt. Deltagare är Tove Godskesen, lektor i medicinsk etik vid Marie Cederschiölds högskola och Niels Lynöe, professor emeritus i medicinsk etik vid K…
  continue reading
 
Utvecklingen av biblioteken har gått hand i hand med demokratiseringen av Sverige , och som Andrew Carnegie formulerat det: "Det finns inte en bättre vagga för demokratin än det fria biblioteket.” Men mycket har hänt sedan den egna bildningen mestadels styrdes av tillgången till tryckta tidningar och böcker. I Biblioteken som tankesmedjor vill vi f…
  continue reading
 
Vad är musik i vården för något? Intentionen är att det är något som allt fler ska kunna använda sig av, men hur? Ulrika berättar bland annat om musik i hälso- och sjukvården och om pilotprojektet ”musik i väntrum”. Detta leder oss in på patientresan, det vill säga den resa Region Skånes patienter gör i hälso- och sjukvården. Hur och på vilka sätt …
  continue reading
 
Hur låter en talande soffa? Eller en gråtande rot? Det är ett par av frågorna som deltagarna i kursen Alma ljudlabb fick fundera över när de gjorde ljudvärldar med inspiration från böcker av författare och illustratörer som fått Alma-priset, Astrid Lindgren memorial award.Syftet med ljudlabbet var att undersöka hur man kan lyfta böcker i rummet med…
  continue reading
 
Etikpodden om informerat samtycke i vård och forskning när patienten av någon anledning har nedsatt beslutsförmåga. Lagen säger att patienten måste informeras om och säga ja till det hon är med om. Det låter enkelt men är finns svåra gråzoner.Hör Tove Godskesen, sjuksköterska och docent i vårdvetenskap och medicinsk etik och lektor vid Marie Ceders…
  continue reading
 
Vad är det som händer när kommunikationen skär sig i vården? Är doktorn en idiot? Är patienten en gnällspik? Eller är det någonting i bemötandet som går fel, som vårdpersonalen skulle kunna göra annorlunda? Det är frågor som vi tar upp i avsnittet Den besvärlige patienten.Region Skåne による
  continue reading
 
I det här avsnittet av Etikpodden diskuterar vi några av de frågor som uppstår efter döden. Hur vet t ex vårdpersonalen hur den döde ville tas om hand efter att livet tagit slut? Och spelar det någon roll för den som avlidit hur hennes kropp hanteras?Region Skåne による
  continue reading
 
I Ätstörningspoddens andra avsnitt diskuteras vikten av rörelse för ungas psykiska hälsa och när sunda aktiviteter kan trigga ätstörningar. Medverkar gör Mia Lundgren från Region Skånes Ätstörningscentrum och Felicia Lindelöw från Fri & Frisk. Avsnittet spelades in för Skåneveckan för psykisk hälsa som äger rum i oktober 2022. Veckan uppmärksammar …
  continue reading
 
För dig som nyligen blivit patient hos Synmottagning vuxna i Skåne. Du får allmän information om hur det är att leva med synnedsättning och hur vi jobbar tillsammans med dig som patient för att du ska få det stöd du behöver. I slutet får du också råd om vad du kan tänka på när det gäller belysning och kontraster i vardagen.…
  continue reading
 
Loading …

クイックリファレンスガイド