Crédit 公開
[search 0]
もっと
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
The Opening Credits

สามโคกเรดิโอ

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
The Opening Credits - พอดแคสต์เกี่ยวกับหนังที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆ ที่มีต่อหนังโดยหยิบยกประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจมาพูดคุยแบบเป็นกันเอง The Spinoff - รายการที่จะสปินคุณออกไปพบกับสิ่งละอันพันละน้อยที่คุณอาจมองข้ามไปในโลกภาพยนตร์ พบกันทุกพฤหัสบดีทางสามโคกเรดิโอ ติดตามเราได้ทาง X (ทวิตเตอร์) twitter.com/TheOpeningCast
  continue reading
 
Artwork

1
All the Credit

PGIM Fixed Income

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
Looking for timely information on fixed income trends and market opportunities? PGIM Fixed Income is proud to bring you, All the Credit. Each month, All the Credit features new guests that cover what matters most in global fixed income and how it could impact your portfolio.
  continue reading
 
Artwork

1
The Insert Credit Show

insert credit

Unsubscribe
Unsubscribe
ウィークリー
 
A relentlessly on topic smorgasbord of hard hitting video game questions as addressed by a panel of experts. Featuring Frank Cifaldi, Tim Rogers, Brandon Sheffield, and a rotating group of special guests. Hosted by Alex Jaffe. Edited by Esper Quinn. Original music by Kurt Feldman.
  continue reading
 
Artwork

1
Full Credit to the Noise

Speedcafe.com

Unsubscribe
Unsubscribe
ウィークリー+
 
FCTTN is a spin-off of the hugely successful rugby league show Full Credit to the Boys, hosted by internet personality Former Legend, which wrapped up at the end of last year. Former Legend, a knowledgeable motorsport fan, will host the fast-moving, unpredictable spin-off along with Andrew van Leeuwen in what will be an unmissable listen.
  continue reading
 
Artwork
 
#CreditChatLive is a new video series that brings consumers enlightening discussions and interviews with a diverse range of experts, covering an array of financial topics from credit scores, to budgeting tips, debt management, and more, aimed to equip listeners with the knowledge and strategies needed to achieve financial success. For over a decade, Experian has been hosting engaging financial conversations on X, the platform formerly known as Twitter, every Wednesday at 3 p.m. ET. Evolving ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Extra Credits

Kelsi and Trey

Unsubscribe
Unsubscribe
ウィークリー
 
The Extra Credits is hosted by two teachers searching for meaning in your favorite movies and shows. We cover new releases with movie drafts, ranking games, interviews, and more!
  continue reading
 
This podcast is aimed to help credit union leaders and marketers think outside of the box about marketing, technology and community impact. Each episode we bring on guests from inside and outside of the industry who will challenge your preconceptions about business as usual.
  continue reading
 
Artwork
 
We serve hope to current and aspiring credit union leaders by providing solutions to your leadership challenges. If you’re a credit union leader seeking to grow your business, tune in to this podcast. ServiStar Consulting’s Mike Neill, Taylor Murray, and Scott Albrecht draw on their extensive experience of working with countless credit unions to provide valuable insights and lessons.
  continue reading
 
Artwork

1
Credit Union Strategy Podcast

CU Strategy Forum & 454 Creative

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
Welcome to The CU Strategy Podcast, a podcast designed especially for Credit Union leaders. Our goal is to bring you the latest resources for your membership. Whether your credit union has ten thousand or ten million members, we think you’ll find our conversations valuable.
  continue reading
 
Welcome to My Credit Sucks, the podcast where we turn credit catastrophes into comedy gold! Join credit coach and financial aficionado Rolando Castro as he navigates the wild world of credit with humor, heart, and a hefty dose of helpful tips. From personal credit horror stories to debunking common credit myths, each episode is packed with relatable tales, laugh-out-loud moments, and game-changing strategies to transform your credit journey from drab to fab. Whether you're a credit connoisse ...
  continue reading
 
Artwork

1
Your Credit Today

Angela Setters Bessard

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
Angela Setters Bessard, the founder and CEO of Conquer Credit Management, Inc., is known as a pioneer in the credit industry. With a passion to help people understand how to leverage their credit as a tool to create wealth and attain financial stability, Angela has continued to educate consumers and change lives daily for more than three decades. Conquer Credit Management, Inc. works solely with referrals and trusted advisors and has long been a prominent credit management agency in the fina ...
  continue reading
 
Artwork

1
Cover to Credits

Ian George and Adina Hilton

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの+
 
Cover to Credits is a bi-weekly podcast that analyzes books and their movie adaptations. Hosts Ian George and Adina Hilton cover a variety of genres, critiquing both the film and novel it's based on, while trying to understand what makes a good adaptation. Stories are also frequently viewed from a feminist lens, where representation, gender roles, and other elements are often times explored.
  continue reading
 
Artwork

1
Golden 1 Credit Union - Financial Wellness

Golden 1 Credit Union - Financial Wellness

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
Welcome to the Financial Wellness podcast station where our expert hosts and guest speakers share real life stories and valuable financial tips and insights to empower you with the knowledge and tools needed to make informed decisions about your money. For more financial wellness tools, videos, and webcasts visit www.golden1.com/financialwellness. Over time products and services may change. Please visit Golden1.com to learn about all current offerings.
  continue reading
 
Brought to you by Webio.com, Credit Shift is tailored for credit industry professionals in the digital era. Hosted by industry expert Paul Sweeney, Chief Strategy Officer at Webio. This podcast aims to tackle the high-level challenges faced by professionals in the credit industry. Brought to you by webio.com, Credit Shift is your go-to resource for navigating the evolving landscape of the credit industry.
  continue reading
 
Artwork

1
Credit to the Edit Podcast

Rainer Nigrelli & Jan Henrik Pusch

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
"Filmschnitt ist gar nicht so kompliziert!". In dieser Reihe beschäftigen wir uns mit diversen Schnittgenres. In Gesprächen mit Filmeditoren erfahren wir, was den Schnitt in ihrem Bereich ausmacht, wundern uns über Unterschiede und entdecken Gemeinsamkeiten. Egal ob es dabei um den Schnitt eines News-Stücks geht, um einen Youtube-Beitrag, einen Spielfilm oder ein Hochzeitsvideo. Lernt diese Schnittgenres gemeinsam mit uns kennen. Mehr Informationen zu den einzelnen Folgen unter www.credittot ...
  continue reading
 
Artwork

1
Coast to Coast Credit

Tamiya Robles

Unsubscribe
Unsubscribe
ウィークリー+
 
Welcome to Coast to Coast Credit, hosted by me, Tamiya Robles, your dedicated credit repair expert and the proud owner of FixMyCreditNow850.com. In this empowering podcast series, I'll be your guide through the intricate world of credit. Tune in as I share invaluable insights on credit repair, credit building, DIY services, tips, and tricks. Join me as we delve into the art of repairing credit, empowering you to take control of your financial journey. Learn the secrets of building robust per ...
  continue reading
 
In The Business Credit and Financing Show we tackle all types or topics relating to how you can get business credit and financing to start and grow your business. We also discuss marketing and growth strategies with top influencers and industry experts, to help you start and grow a profitable business.
  continue reading
 
CreditFresh partners with financial institutions to provide consumers with access to credit. In this podcast series, we’ll cover everything from budgeting techniques, effective ways to save money, and more. Check out www.creditfresh.com/blog/ for practical tips and info. This podcast provides general information only and does not constitute financial, legal or other professional advice. Visit https://www.creditfresh.com/ for more info. If you live in NM, visit https://www.creditfresh.com/sta ...
  continue reading
 
Artwork

1
OPENING CREDITS®

OPENING CREDITS®

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
The OPENING CREDITS® podcast takes you behind-the-scenes of film & TV to explore the unseen world of filmmaking. Join Graphic Designers Stephen Nutley and Laura Whitehouse as they meet the creatives and craftspeople who bring your favourite movies and shows to life. Whether you’re a movie buff who wants to learn more about film production, or a casual fan who is curious to know what goes on behind the camera, this podcast is a new way for you to meet the crew who are hidden in the credits. F ...
  continue reading
 
Artwork

1
No Credits Rolled

No Credits Rolled

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの+
 
Welcome to No Credits Rolled, where we play the games but rarely finish them! Join us as we explore the latest releases, uncover hidden gems, and discuss industry trends and developments. Whether you’re a casual player or a hardcore gamer, No Credits Rolled will bring you insightful discussions and reviews. Level up your podcast experience by checking out No Credits Rolled! Philly Drinkers: https://phillydrinkers.com?sca_ref=5826150.4MuSmBOlxg Patreon: https://www.patreon.com/NoCreditsRolled ...
  continue reading
 
This podcast provides you the ability to listen to new regulatory guidance issued by the National Credit Union Administration, and occasionally the F D I C, the O C C, the F F I E C, or the C F P B. We will focus on new and material agency guidance, and historically important and still active guidance from past years that NCUA cites in examinations or conversations. This podcast is educational only and is not legal advice. We are sponsored by Credit Union Exam Solutions Incorporated. We also ...
  continue reading
 
Artwork

1
Two Black Guys with Good Credit

Two Black Guys with Good Credit

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの
 
Two Black Guys with Good Credit is a show about two black guys from Canada living in the US for over 20 years - Arlington in Los Angeles and Shaun in Brooklyn. Both are business owners with successful track records and, of course, good credit! Each week they will bring you their ‘straight talk’ and at times humorous perspective on making, managing, and protecting your money. Two Black Guys with Good Credit will educate, entertain, and inspire you to achieve YOUR financial goals. Support this ...
  continue reading
 
Artwork

1
Mid-Credit Scene Podcast

Mikes Pereira and Clark

Unsubscribe
Unsubscribe
月ごとの+
 
Discussions with local guests about movies and filmmaking. We’ll talk about local films, theatres, festivals, and the impact of film here in Waterloo Region. We’ll chat with local experts on broader themes like technology, art, and the cultural impact of movies. But mostly we’ll just spend time with great people, talking about something we love.
  continue reading
 
Artwork
 
Are you tired of being held back by a poor credit score? Look no further than White Jacobs, your premier destination for professional credit repair services in San Diego. With our proven expertise and personalized approach, we are dedicated to helping you regain control of your financial future and achieve the creditworthiness you deserve. In addition to our credit repair services, we offer valuable resources and educational materials to help you better understand credit management, budgetin ...
  continue reading
 
Welcome to Money Health @ NHS Credit Union, the podcast that's all about equipping our members with the tools to achieve financial resilience and thrive! Join us for uplifting conversations, actionable advice, and inspiring stories, as we encourage you to take control of your money and build a brighter future.
  continue reading
 
August 2023 marked the 50th anniversary of Cindy Campbell's infamous back-to-school party and the birth of Hip-Hop. Back To Reading Credits is a 6-episode audiovisual series from BRIC Radio celebrating the first 50 years of Hip-Hop and the people behind the curtain who drive the culture. On the show, BRIC President Wes Jackson interviews scholars, artists, executives, thought leaders, and other unsung heroes of the movement about how they shaped the look, feel, and flow of Hip-Hop, and about ...
  continue reading
 
Learn about how credit scores affect your financial outlook, how much you pay for everyday items, and how credit report errors affect millions of Americans. Fix your credit report, increase your score, monitor for changes and build credit the easy way! Visit us at https://thecreditpros.com/
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Above Top Secret is a conspiracy theory website where everyone types exactly how you expect them to and their forum design is exactly as bizarre as you would expect it to be if you expected it to be anything beyond two too bright colors. But that doesn’t matter. You know what matters? Reel Big Fish. I mean short stories and poetry. Dammit. Look we …
  continue reading
 
Hey, credit warriors! 🎙️ Welcome back to another episode of "My Credit Sucks." Today, we’re diving into the basics of building credit from scratch. Whether you’re just starting out or looking to rebuild, this episode is packed with essential tips to get you on the right track. Understanding Credit: First things first, let’s talk about what credit i…
  continue reading
 
As AI has wriggled its way into more nooks and crannies of our everyday lives, we’ve been hearing quite a bit of chatter about technology versus humanity. We’re not here today to speculate about possible dystopian futures, but we are here to talk about why it’s so important for even the most technologically advanced credit unions to keep the focus …
  continue reading
 
In this episode, we dive into the growing trend of de-influencing on social media and its impact on financial wellness. Learn what de-influencing is, how it helps consumers make informed decisions, and practical tips to incorporate de-influencing into your financial journey.
  continue reading
 
Amid global market volatility and potential economic shifts, understanding inflation's impact on bond markets is pivotal for informed investing. This episode delves further into this topic with a focus on developed markets such as the U.S. and Eurozone, exploring the potential path of rate cuts, the attractiveness of bonds versus cash, and how a re…
  continue reading
 
Hello, this is Samantha Shares. This episode covers N C U A’s Enforcement Action Philosophy per its redacted Enforcement Manual. The following is an audio version of that advisory and the press release. This podcast is educational and is not legal advice. We are sponsored by Credit Union Exam Solutions Incorporated, whose team has over two hundred …
  continue reading
 
Year 15 is a crucial period in the life cycle of a property financed by low-income housing tax credit (LIHTC) equity, one filled with significant decisions by the property owner and their investor partner. In this week's episode of Tax Credit Tuesday, Michael Novogradac, CPA, and Novogradac partner Nicolo Pinoli, CPA, discuss some crucial issues, i…
  continue reading
 
Mike Schenk, chief economist at America's Credit Unions, chats with Melissa Pomeroy and Christine Davidson about the 3rd annual Credit Unions On Tap gathering of Vermont and New Hampshire credit unions on 8/21/24, where Mike will be the featured speaker along with live music. Hosted by Association of Vermont Credit Unions and Cooperative Credit Uni…
  continue reading
 
Understanding the Supreme Court's Impact on Credit Unions: Chevron and Jarkezy Cases In this episode of the 'With Flying Colors' podcast, Mark Treichel discusses recent Supreme Court decisions, particularly the Chevron and Jarkezy cases, and their potential impacts on credit unions. The Chevron ruling, which overrules the Chevron deference doctrine…
  continue reading
 
Supervising Video Producer at Polygon Simone de Rochefort fills in on a star-spangled extravaganza of reward explosions, Turbo Tunnel confinement, and Sonic pogging. Hosted by Alex Jaffe, with Tim Rogers, Brandon Sheffield, and Simone de Rochefort. Edited by Esper Quinn, original music by Kurt Feldman. Questions this week: Brandon asks: Isn’t it ki…
  continue reading
 
In this episode, we discuss practical steps to take if you anticipate a credit setback. From understanding your current credit situation to having a recovery plan in place, these tips can help you navigate and minimize the impact of a credit mishap. Support the Show. Tamiya Robles/Owner W: FixMyCreditNow850.com E: FixMyCreditNow850@yahoo.com P: 267…
  continue reading
 
Der "Credit to the Edit - Podcast”, in dem über Filmschnitt gesprochen wird, konnte nur entstehen, weil es bereits Formate gab, die das Sprechen über Filmschnitt etabliert haben. Beispiele hierfür sind das Festival Filmplus (heute Edimotion) oder der Podcast "The Rough Cut". Im deutschsprachigen Raum waren jedoch Dirk Grau und Theo Strittmatter die…
  continue reading
 
Are you interested in getting a business loan? Just give me less than an hour of your time, and I’ll show you three vital steps you MUST take to be successful in getting a business loan. Check Out Thinking of Getting a Business Loan? Here Are 3 Steps You Must Take to Be Successful here: Watch and Enjoy! Ty Crandall Key Moments in This Episode =====…
  continue reading
 
Dr. Philippe Lefrançois returns to the podcast for another fascinating conversation about Artificial Intelligence and Dermatology. He and Kirk dive into a lively talk around his latest AI article in the JCMS titled: “The State of Artificial Intelligence in Skin Cancer Publications.“ Dr Lefrançois is an Assistant Professor in the Division of Dermato…
  continue reading
 
Whether you are a leader or not, you have a part to play in the GROW model. You can contribute to creating a culture that people want to be a part of. Scott & Scott talk about practical credit union applications of the GROW model. And guess what? It's all built on trust. In this episode we cover: What is the problem we are fixing with team building…
  continue reading
 
Interest rates falling to where do we stash the cash??? This episode we break it down the best places to stash your money. Pod'up good people let's get it poppin! Support this show http://supporter.acast.com/2bg. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
When you have questions about anything credit related, The Real Credit Queen, Angela Setters Bessard has the answers. This week she's taking the overwhelm out of locking and freezing your credit. This episode is going to answer every question you ever had about the process, why you would do it, and how it helps you. Locking your credit and freezing…
  continue reading
 
Join us on the CU Strategy Forum Podcast, where your host Paul Bresenden dives into the intricacies of backup servicing with industry expert Blythe Lawton. As the SVP of Marketing and Development at Vervent, Blythe brings over seven years of experience in Fintech and financial services, navigating the challenges and triumphs of a rapidly growing co…
  continue reading
 
White Jacobs is renowned for offering top-tier credit repair services in Chandler, AZ. Their team of experts employs a personalized approach to address and resolve credit issues, ensuring clients achieve a healthier credit score. exceptional customer service, For more details, visit: www://www.whitejacobs.com/credit-repair-chandler-az/…
  continue reading
 
Loading …

クイックリファレンスガイド