Bærekraft 公開
[search 0]
もっと

Download the App!

show episodes
 
I Bærekraftspodden spør vi; Hvordan ser verden ut når dagens barn vokser opp? Hva gjør myndighetene? Hva gjør bedriftslederne? Hva gjør investorene? Og ikke minst; Hva gjør du? Hver episode i Bærekraftspodden lover ett bærekraftsmål og to gjester og tre kvarter med spennende samtale. Fremtidens generasjoner kan lykkes der vi har feilet. Programleder er Kim N. Gabrielli
 
Loading …
show series
 
Digitaliseringen har nådd langt i byggebransjen og endrer måten vi jobber på og planlegger prosesser. Men hvordan har inntoget av papirløs byggeplass og BIM- verktøy påvirket byggeplassene- jeg sanker noen erfaringer fra Eirik Oen Lie i Origo Arkitektgruppe AS.Høgskulen på Vestlandet による
 
I kommuneplanen for Bergen vedtatt i 2019 stilles det krav til klimagassberegninger ved større naturinngrep, samt ved vurdering av rivning eller bevaring av bygninger over 1000 kvm. Hva vil dette si ? Jeg har tatt meg en prat med Elisabeth Sørheim i klimaetaten i Bergen Kommune.Høgskulen på Vestlandet による
 
Stortingsmelding 28. "Gode bygg for eit betre samfunn" som kom i 2012 vedtok blant annet at energikapitlet i Teknisk forskrift skal oppdateres hvert 5. år for å holde tritt med utviklingen i byggebransjen, nå er tiden inne igjen- hvordan blir de nå mon tro?Høgskulen på Vestlandet による
 
Bygninger er avhengige av sine omgivelser for å kunne være bærekraftige. Vi beveger oss inn i by- og områdeutvikling. For det er når vi klarer å få til en god helhet på områdenivå at vi best oppnår bærekraft. Men hvilke dimensjoner har vi innen bærekraft? Jeg tar meg en prat med Roar Smelhus.Høgskulen på Vestlandet による
 
Søgnen er utdannet sivilingeniør i husbyggingsteknikk fra NTH i 1977 og har doktorgrad i teknisk byfornyelse. Fra 1982 til 1989 var han teknisk sjef og underdirektør i Institutt for byfornying AS i Bergen. I perioden 1989 til 1995 ledet han flere forskningsprogrammer for NTNF og Norges forskningsråd (fra 1993) innen temaene bygningsforvaltning, eks…
 
TAF-modellen fører i løpet av 4 år frem til både studiekompetanse og fagbrev. Under utdanningen kombinerer elevene arbeid i bedrift med å gå på skole. De første to årene har de status som elev, de to siste er de lærling med lærekontrakt.Jeg har snakket med noen elever som følger TAF-modellen.Høgskulen på Vestlandet による
 
Hvordan kan ny eiendomsteknologi bidra til bærekraft i bygninger? Kan eiendomsteknologien bidra til forlenget levetid for bygg. Tommy Hagenes forteller om mulighetene i dag og utprøvingen som foregår i Proptech Bergen og i samarbeid med eiendomsforvaltere i Bergen og Norge.Høgskulen på Vestlandet による
 
I denne utgaven av Bærekraftspodden står bærekraftige matkjeder i sentrum. Bærekraftsmålene 2 om bærekraftige matsystemer og mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon går som en rød tråd mellom podden. I dialog med Per Roskifte fra NorgesGruppen og Olav Kjørven fra EAT diskuterer programleder Kim N. Gabrielli fra UNICEF pris på mat, forbud mot ener…
 
I denne episoden spør Bærekraftspodden hva mobbing er og hva det har med vold og psykisk helse å gjøre. Vi ser nærmere på årets Elevundersøkelse, som viser at 27.000 barn mobbes og 7000 barn mobbes av voksne på skolen. Vi lurer på hva du, foreldre, skolen og næringslivet kan gjøre for å forebygge mobbing og sosial ekskludering. Mobbing er ikke dire…
 
Siden 1990 har antall barn som dør før de blir fem år blitt halvert, flere barn begynner i skolen og i 2017 satt verden ny rekord: 123 millioner barn ble vaksinert. Men nå trues denne utviklingen av krise og krig. I denne episoden av UNICEF Bærekraftspodden ser vi derfor nærmere på bærekraftsmål 3 og 4 om helse og utdanning for alle og UNICEFs nødh…
 
Bærekraftsmål 14 Hav dekker store deler av den blå planeten og mesteparten av oksygenet er produsert i havene. Sunne hav er avgjørende skal stadig flere munner mettes når menneskene blir flere. Norge er en av verdens aller største shippingnasjoner og stor del av norsk eksport er direkte avhengig av havet. Endres tilstanden til verdenshavene kan det…
 
Loading …

クイックリファレンスガイド

Google login Twitter login Classic login