Artwork

コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
Player FM -ポッドキャストアプリ
Player FMアプリでオフラインにしPlayer FMう!

پادکست رادیویی دیدگاه: التهاب شورای امنیت در آغاز خیزش مهسا (نگاهی به اسناد قوه قضائیه)

12:00
 
シェア
 

Manage episode 402263511 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
۲۷ شهریور ۱۴۰۱، دو روز پس از اعلام خبر درگذشت مهسا امینی، شورای امنیت کشور در نامه‌ای آنی و خیلی محرمانه که با جملات کوتاه، ملتهب، و آکنده از نگرانی تنظیم شده، تاکید می‌کند که جلوگیری از تجمعات خیابانی باید در اولویت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باشد. این سند که از هک سرورهای قوه قضاییه به دست آمده، به تحلیل و ارزیابی نهادهای اطلاعاتی امنیتی از شرایط دو روز نخست اعتراضات مهسا اشاره دارد. تحلیلی که تاکید می‌کند پرونده اعتراضات مهسا شکلی فرایندی دارد و می‌تواند از یک اعتراض گسترده در فضای مجازی به یک چالش امنیتی علیه نظام در فضای حقیقی تبدیل شود. گفت‌وگو با علی حسین قاضی زاده
  continue reading

7874 つのエピソード

Artwork
iconシェア
 
Manage episode 402263511 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作物をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
۲۷ شهریور ۱۴۰۱، دو روز پس از اعلام خبر درگذشت مهسا امینی، شورای امنیت کشور در نامه‌ای آنی و خیلی محرمانه که با جملات کوتاه، ملتهب، و آکنده از نگرانی تنظیم شده، تاکید می‌کند که جلوگیری از تجمعات خیابانی باید در اولویت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باشد. این سند که از هک سرورهای قوه قضاییه به دست آمده، به تحلیل و ارزیابی نهادهای اطلاعاتی امنیتی از شرایط دو روز نخست اعتراضات مهسا اشاره دارد. تحلیلی که تاکید می‌کند پرونده اعتراضات مهسا شکلی فرایندی دارد و می‌تواند از یک اعتراض گسترده در فضای مجازی به یک چالش امنیتی علیه نظام در فضای حقیقی تبدیل شود. گفت‌وگو با علی حسین قاضی زاده
  continue reading

7874 つのエピソード

Все серии

×
 
Loading …

プレーヤーFMへようこそ!

Player FMは今からすぐに楽しめるために高品質のポッドキャストをウェブでスキャンしています。 これは最高のポッドキャストアプリで、Android、iPhone、そしてWebで動作します。 全ての端末で購読を同期するためにサインアップしてください。

 

クイックリファレンスガイド