ضرورت پیشبُرد مرحله‌یی مبارزۀ ضدّدیکتاتوری بر پایهٔ شناخت دقیق توازن

15:20
 
シェア
 

Manage episode 348098262 series 3380112
著作 Tudeh Party of Iran and حزب توده ایران の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
کشور ما اکنون درگیر تحولات بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای است. گسترش اعتراض‌های مردمی در جنبش اجتماعی کنونی بر محور شعار “زن، زندگی، آزادی” وضعیت بسیار دشواری را بر دیکتاتوری ولایی تحمیل کرده است. هفتهٔ گذشته، دادخواهان قربانیان سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ نیز که محور اصلی آن مطالبات معیشتی و اقتصادی-اجتماعی زحمتکشان بود، به اعتراض‌های کنونی پیوستند.

314 つのエピソード