Gränsförfaranden och återvändandesponsring – förslaget till ny migrationspakt i EU

54:32
 
シェア
 

Manage episode 274321480 series 115687
著作 Människor och Migration の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
Den 23 september presenterade kommissionär Ylva Johansson förslaget till ny migrationspakt i EU. Fokus i förslagen ligger på återvändande, men vad är det egentligen som föreslås och vilka konsekvenser får de för människor som söker asyl i EU? I det här avsnittet diskuterar Asylrättscentrums jurister Sara Jonsson och Sofia Rönnow Pessah tillsammans med kommunikationsansvarige Maja Dahl paktens förslag och vad de innebär. Vad ska ersätta Dublinförordningen och vad menas med återvändandesponsring? Vad menas med att människor ska screenas vid gränsen, och vilka konsekvenser kan de korta gränsförfarandena få? Går det att säga att en person som klivit över EU:s gräns inte tagit sig in i EU? Det är ett samtal om rättssäkerhet, hur förslagen praktiskt ska gå att genomföra och vad förslagen säger om hur migrationsfrågan kommer att utvecklas i EU.

78 つのエピソード