FN-kritiken mot Sverige och allvarliga hälsotillstånd

49:54
 
シェア
 

Manage episode 278092722 series 115687
著作 Människor och Migration の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
Vilket ansvar har Sverige att utreda den faktiska möjligheten till vård när det gäller psykisk ohälsa? I det här avsnittet av Människor & Migration pratar vi om det ärende som lett till att Sverige får kritik av en FN-kommitté och hur det är att driva ärenden internationellt. I maj 2019 lämnade Asylrättscentrums jurist Linnea Midtsian in ett klagomål till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Ärendet gäller en kvinna som trots att hon lider av svår depression och hennes hälsotillstånd bedömts som livshotande, skulle utvisas från Sverige. Asylrättscentrum menade att genom att svenska myndigheter inte utrett om hon har tillgång till vård i hemlandet kränker hennes rättigheter. Det är första gången CRPD prövar ett utvisningsärende, så beslutet är historiskt. I avsnittet diskuterar Linnea Midtsian och Asylrättscentrums chefsjurist Anna Lindblad ärendet. Vad beslutet betyder för kvinnan och vad det kan få för konsekvenser i för andra människor som sökt asyl i Sverige? De pratar också om vad det innebär att driva ärenden internationellt och vad som händer när Sverige får kritik av FN. Podden produceras och samtalsleds av Asylrättscentrums kommunikationsansvariga Maja Dahl.

79 つのエピソード