ZÁZNAM: Spisovatelka Vlaďka Šebová – rozhovor o vydávání a vlastním marketingu (stream 9.)

1:28:58
 
シェア
 

Manage episode 294576077 series 2456670
著作 Michael Petrus a Tomáš Sobel, Michael Petrus, and Tomáš Sobel の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

Stránka streamu se všemi odkazy — https://kreativnikreatury.cz/streamy/spisovatelka-vladka-sebova-rozhovor-o-vydavani-knizek-a-nutnosti-vlastniho-marketingu

Toto audio je ze záznamu devátého streamu ze 3. dubna 2019.

Všechny podstatné informace a související odkazy i pokračování a pravidelné streamy najdeš na www.kretivnikreatury.cz

52 つのエピソード