پادکست رادیویی دیدگاه: یکدستی فرانسه در قبال خیزش ایرانیان گفت‌وگو با حامد شیبانی‌ راد

12:00
 
シェア
 

Manage episode 348417963 series 2908251
著作 Iran International ایران اینترنشنال の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
تمام اعضای قدرتمندترین مجلس پارلمان فرانسه به قطعنامه مجمع ملی این کشور در محکومیت سرکوب حکومتی خیزش ایرانیان رای مثبت دادند. هدف این قطعنامه ابراز حمایت مجمع ملی فرانسه از مبارزات زنان و مردان ایران در تحقق آرمان مشروع‌شان و احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی‌ در برابر سرکوبگری حاکمیت دینی عنوان شده است. قانون‌گذاران فرانسه از دولت‌های اروپایی خواهان اعمال فشار بیشتر بر تهران شده‌اند. «دیدگاه» را از رادیو ایران‌اینترنشنال بشنوید.

5830 つのエピソード