Artwork

コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
Player FM -ポッドキャストアプリ
Player FMアプリでオフラインにしPlayer FMう!

پادکست رادیویی دیدگاه: عملیات روانی علیه خبرنگاران بعد از اعتراضات آبان ۹۸

12:00
 
シェア
 

Manage episode 402375748 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد سندی از اسناد افشا شده قوه قضائیه نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی که از رهبر تا مقام‌های ارشد سپاه و دستگاه قضا و وزارت اطلاعاتش مدام از «جنگ رسانه‌ای» دم می‌زنند، به جای تقویت رسانه‌های داخل، علیه خبرنگاران ایرانی شبکه‌های فارسی‌زبان عملیات روانی ترتیب داده‌اند. یکی از این اسناد مشخصا تایید می‌کند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه این رسانه در دستور کار قرار داده که یکی از اهداف آن «به هم ریختن آرامش روانی» خبرنگاران این شبکه بوده است. اسناد دیگر نیز نشان می‌دهند که خبرنگاران داخل ایران هم از عملیات‌های مشابه بی‌نصیب نمانده‌اند و برای آنان نیز نقشه‌های مشابه چیده شده. اما غرض از این اندازه خفقان رسانه‌ای چیست؟ سرپوش گذاشتن بر خطاهای جبران‌ناپذیری قدرتی که دهه‌هاست تشت رسوایی‌‌اش از بام افتاده؟
  continue reading

7811 つのエピソード

Artwork
iconシェア
 
Manage episode 402375748 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد سندی از اسناد افشا شده قوه قضائیه نشان می‌دهد حکومت جمهوری اسلامی که از رهبر تا مقام‌های ارشد سپاه و دستگاه قضا و وزارت اطلاعاتش مدام از «جنگ رسانه‌ای» دم می‌زنند، به جای تقویت رسانه‌های داخل، علیه خبرنگاران ایرانی شبکه‌های فارسی‌زبان عملیات روانی ترتیب داده‌اند. یکی از این اسناد مشخصا تایید می‌کند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب اعتراض‌ها در شبکه ایران‌اینترنشنال، اقدام‌های ایذایی متعددی را علیه این رسانه در دستور کار قرار داده که یکی از اهداف آن «به هم ریختن آرامش روانی» خبرنگاران این شبکه بوده است. اسناد دیگر نیز نشان می‌دهند که خبرنگاران داخل ایران هم از عملیات‌های مشابه بی‌نصیب نمانده‌اند و برای آنان نیز نقشه‌های مشابه چیده شده. اما غرض از این اندازه خفقان رسانه‌ای چیست؟ سرپوش گذاشتن بر خطاهای جبران‌ناپذیری قدرتی که دهه‌هاست تشت رسوایی‌‌اش از بام افتاده؟
  continue reading

7811 つのエピソード

Tất cả các tập

×
 
Loading …

プレーヤーFMへようこそ!

Player FMは今からすぐに楽しめるために高品質のポッドキャストをウェブでスキャンしています。 これは最高のポッドキャストアプリで、Android、iPhone、そしてWebで動作します。 全ての端末で購読を同期するためにサインアップしてください。

 

クイックリファレンスガイド