Artwork

コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
Player FM -ポッドキャストアプリ
Player FMアプリでオフラインにしPlayer FMう!

پادکست رادیویی دیدگاه: برنامه‌های حکومت برای تسلط بر سلبریتی‌ها گفت‌وگو با مهدی مهدوی‌آزاد

11:44
 
シェア
 

Manage episode 402051564 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
در میان اسناد افشاشده از هک سرورهای قوه قضاییه یک نامه با مهر خیلی محرمانه به چشم می‌خورد که از وزارت ارشاد به دادستانی عمومی و انقلاب ارسال شده. نامه‌ای که از برنامه‌های امنیتی حکومت برای کنترل بر سلبریتی‌ها پرده برمی‌دارد. وزارت ارشاد در این نامه که تاریخ ۱۲ آبان ۹۸ را بر پیشانی دارد، نتایح رصد ۶ ماهه فعالیت برخی از چهره‌های اثرگذار ورزش و هنر را اعلام کرده. نتایجی که نشان می‌دهد درصد بالایی از این چهره‌ها نظر منفی و منتقدانه به نظام حکمرانی دارند و در مقابل آنان که درباره نظام مثبت می‌اندیشند در اقلیتی کم‌شمارند.
  continue reading

7787 つのエピソード

Artwork
iconシェア
 
Manage episode 402051564 series 2908251
コンテンツは Iran International ایران اینترنشنال によって提供されます。エピソード、グラフィック、ポッドキャストの説明を含むすべてのポッドキャスト コンテンツは、Iran International ایران اینترنشنال またはそのポッドキャスト プラットフォーム パートナーによって直接アップロードされ、提供されます。誰かがあなたの著作権で保護された作品をあなたの許可なく使用していると思われる場合は、ここで概説されているプロセスに従うことができますhttps://ja.player.fm/legal
در میان اسناد افشاشده از هک سرورهای قوه قضاییه یک نامه با مهر خیلی محرمانه به چشم می‌خورد که از وزارت ارشاد به دادستانی عمومی و انقلاب ارسال شده. نامه‌ای که از برنامه‌های امنیتی حکومت برای کنترل بر سلبریتی‌ها پرده برمی‌دارد. وزارت ارشاد در این نامه که تاریخ ۱۲ آبان ۹۸ را بر پیشانی دارد، نتایح رصد ۶ ماهه فعالیت برخی از چهره‌های اثرگذار ورزش و هنر را اعلام کرده. نتایجی که نشان می‌دهد درصد بالایی از این چهره‌ها نظر منفی و منتقدانه به نظام حکمرانی دارند و در مقابل آنان که درباره نظام مثبت می‌اندیشند در اقلیتی کم‌شمارند.
  continue reading

7787 つのエピソード

Semua episode

×
 
Loading …

プレーヤーFMへようこそ!

Player FMは今からすぐに楽しめるために高品質のポッドキャストをウェブでスキャンしています。 これは最高のポッドキャストアプリで、Android、iPhone、そしてWebで動作します。 全ての端末で購読を同期するためにサインアップしてください。

 

クイックリファレンスガイド