امروز: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۵ می

42:06
 
シェア
 

Manage episode 328569215 series 2908251
著作 Iran International ایران اینترنشنال の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
گسترش اعتراض‌ها به ۱۴ استان؛ واکنش حکومت ناتوان در خاموش کردن صدای مردم: سانسور و سرکوب

4925 つのエピソード