Tameidiau o Ymchwil TAR 2: Dysgu cyfunol: Sut i hybu llythrennedd a lles trwy ddulliau addysgeg darllen er pleser gyda Nia Davies

29:11
 
シェア
 

Manage episode 293561250 series 2423949
著作 Emma Thayer & Tom Breeze, Emma Thayer, and Tom Breeze の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

Croeso’n ôl i Tameidiau o Ymchwil TAR – rydyn ni’n lledaenu’r ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o’n rhaglenni TAR yn Gymraeg. Mae Nia Davies yn fyfyriwr ar ein rhaglen TAR Cynradd, ac mae hi wedi bod yn ymchwilio i’r addysgeg Darllen er Pleser yng nghyd-destun dysgu cyfunol.

Mae crynodeb gweledol Nia a grëwyd ganddi er mwyn cyflwyno i’w hysgol yma, a diolch yn fawr i Nia am roi caniatâd inni ei rannu. Os ydych chi’n awyddus i ddarganfod mwy, mae ei chwe phrif ffynhonnell llenyddiaeth isod.

Diolch i Nia a Sioned am ymddangos ym mhennod yr wythnos hon!

  • Reimer, F.M. a Schleicher, A. (2020) Schooling Disrupted Schooling Rethought: How the Covid-19 Pandemic is Changing Education. OECD.
  • Cremin, T. et al. (2014) Building communities of engaged readers: Reading for Pleasure. Routledge.
  • Cai, R a Wang, Q (2020) A Six-Step Online Teaching Method Based on Protocol-Guided Learning during the Covid-19 Epidemic. Best Evid Chin Edu Cyf 4(2) (tt. 529-534)
  • Clark, C. a Picton, I. (2020) Children and young people’s reading in 2020 before and during lockdown. London: National Literacy Trust.
  • Merga, M.K. a Mat Roni, S. (2018) ‘Empowering Parents to Encourage Children to Read Beyond the Early Years’. Reading Teacher Cyf 72 (tt. 213-222)
  • Scottish Book Trust (2018) ‘Evaluation of the First Minister’s Reading Challenge’

157 つのエピソード