Tameidiau o Ymchwil TAR 1: Annog cyfranogiad llafar yn yr ystafell ddosbarth ieithoedd tramor modern gyda Beca Harries a Dr Gina Morgan

20:17
 
シェア
 

Manage episode 290627613 series 2423949
著作 Emma Thayer & Tom Breeze, Emma Thayer, and Tom Breeze の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

Croeso i bennod arall o Dameidiau o Ymchwil TAR, yn dod â’r ymchwil gorau gan athrawon dan hyfforddiant o Bartneriaeth Caerdydd ar gyfer Addysg Gychwynnol i Athrawon.

Yr wythnos hon rydym ni’n lledaenu’n Gymraeg, ac yn croesawu Beca Harries o’r cwrs TAR Uwchradd Ieithoedd Tramor Modern a fydd yn sgwrsio gyda Dr Gina Morgan.

Mae Beca wedi bod yn ymchwilio strategaethau i annog cyfranogaeth ar lafar mewn gwersi ieithoedd tramor modern. Bydd Beca yn cyflwyno chwe phapur allweddol ac yn rhannu ei chasgliadau.

Mae Beca eisoes wedi cyflwyno’r ymchwil yma i’w phrif ysgol partneriaeth ar ffurf crynodeb weledol, ac wedi rhoi caniatâd i ni rannu ei ffeithlun, y gallwch chi ei weld drwy glicio yma.

Os hoffech chi ddarllen mwy, mae cyfeirnodau ar gyfer y chwe phapur allweddol i’w weld isod.

Diolch yn fawr i Beca am rannu ei ymchwil, ac i Gina am gyflwyno!

  • Christie, C., 2013. Speaking spontaneously in the modern foreign languages classroom: Tools for supporting successful target language conversation. The Language Learning Journal, 44(1), tud.74-89.
  • Sherrington, T (2019) Rosenshine’s Principles In Action. John Catt Educational Ltd., tud.27-34.
  • Namaziandost, E., Homayouni, M. and Rahmani, P., 2020. The impact of cooperative learning approach on the development of EFL learners’ speaking fluency. Cogent Arts & Humanities, 7(1), p.1780811.
  • Bunaya, Mulya & Basikin, Basikin. (2019). Improving Speaking Confidence by Using Think Pair Share (TPS) Teaching Strategy to High School Students. 10.2991/iccie-18.2019.59.
  • Lemov, D. 2015. Teach Like A Champion 2.0 : 62 Techniques That Put Students On The Path To College. Jossey-Bass. San Francisco, USA
  • Dallimore, E., Hertenstein, J. and Platt, M., 2012. Impact of Cold- Calling on Student Voluntary Participation. Journal of Management Education, 37(3), pp.305-341

161 つのエピソード