Sgeul is Seanchas

シェア
 

Manage series 2582001
著作 Scottish Storytelling Forum の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。
Fàilte do ar pod-craoladh ùr, Sgeul is Seanchas, far an cluinnear measgachadh de sgeulachdan traidiseanta, eachdraidheil is èibhinn anns a' Ghàidhlig bho chuid de na seanchaidhean is bàrd as fheàrr ann an Alba. Bu toil le Fòram Sgeulachdan na h-Alba taing a thoirt do Chomhairle nan Leabhraichean agus Bòrd na Gàidhlig airson an taic agus maoineachadh airson a’ phròiseact seo. Riochdaire agus Deasaiche: Mark Gallie Preasantair: Ruairidh Greumach Deasaiche: Fiona NicDhùghaill Pròiseact taic: Miriam Morris Welcome to our new podcast, Sgeul is Seanchas, where you will hear a mixture of traditional, historical and humorous stories in Gaelic from some of the best storytellers and poets in Scotland. The Scottish Storytelling Forum is very grateful to The Gaelic Books Council and Bòrd na Gàidhlig for their funding and support in completing this project. Producer and Editor: Mark Gallie Presenter: Ruairidh Graham Gaelic Editor: Fiona MacDougall Project Support: Miriam Morris

7 つのエピソード