Ranni 公開
[search 0]
もっと

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Bůh je láska. Biblický text: 1 Janova 4,13-18. Host pořadu: religionista doc. Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.
 
Nasycení pěti tisíců. Biblický text: Lukášovo evangelium 9,10-17. Host pořadu: doc. Jiří Mrázek, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.
 
Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy. Biblický text: Žalm 71,16-24. Host pořadu: synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Připravil Petr Vaďura.
 
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Biblický text: Žalm 136. Host pořadu: Petr Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Připravil Petr Vaďura.
 
Připomenutí čtyřiceti let na poušti. Biblický text: Deuteronomium 8,1-20. Host pořadu: Jiří Beneš, docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.
 
Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Biblický text: 2 Korintským 4,7-18. Host pořadu: doc. Mireia Ryšková, biblistka působící na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.
 
Dávejte si pozor, abyste nezapomněli na smlouvu Hospodina, svého Boha. Biblický text: Deuteronomium 4,23-31. Host pořadu: Martin Prudký z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Připravil Petr Vaďura.
 
Trest pro neposlušný lid. Biblický text: Jeremjáš 6,16-30. Host pořadu: Tomáš Molnár, farář sboru Českobratrské církve evangelické v Trutnově. Připravil Petr Vaďura.
 
Ty máš slova věčného života. Biblický text: Janovo evangelium 6,60-71. Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.
 
Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé. Biblický text: 1 Korintským 9,19-27. Host pořadu: docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.
 
Porušená smlouva. Biblický text: Malachiáš 2,10-17. Host pořadu: Petr Chalupa, docent Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Připravil Petr Vaďura.
 
Chanin chvalozpěv. Biblický text: 1. Samuelova 2,1-10. Host pořadu: farář trutnovského sboru Českobratrské církve evangelické Tomáš Molnár. Připravil Petr Vaďura.
 
Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina!. Biblický text: Žalm 113. Host pořadu: biblistka Gabriela Vlková z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 
Nasycení pěti tisíců. Biblický text: Markovo evangelium 6,30-44. Host pořadu: Petr Pokorný, profesorem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.
 
Předpověď konce světa. Biblický text: Matoušovo evangelium 24,1-14. Host pořadu: doc. Jiří Mrázek, děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Připravil Petr Vaďura.
 
Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal. Biblický text: Jeremjáš 23,1-8. Host pořadu: biblista David Javornický. Připravil Petr Vaďura.
 
Tys má skrýš a štít můj. Biblický text: Žalm 119,113-120. Host pořadu: Petr Chalupa, docent Starého zákona na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Připravil Petr Vaďura.
 
Varování před falešnými naukami. Biblický text: 2 Timoteovi 2,14-26. Host pořadu: synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý. Připravil Petr Vaďura.
 
Boha se boj a jeho přikázání zachovávej. Biblický text: Kazatel 11,9-12,14. Host pořadu: Tomáš Molnár, farář Českobratrské církve evangelické v Trutnově. Připravil Petr Vaďura.
 
Spravedlivý se nikdy nezhroutí, Hospodine. Biblický text: Přísloví 10,27-32. Host pořadu: docent Jiří Beneš, vedoucí katedry biblických studií a judaistiky na Husitské teologické fakultě Karlovy univerzity. Připravil Petr Vaďura.
 
Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Biblický text: 1 Janova 4,7-21. Host pořadu: biblista a salesián Ladislav Heryán. Připravil Petr Vaďura.
 
Nalezli jsme útočiště v naději nám dané. Biblický text: Židům 6,10-20. Hostem Petra Vaďury je Mireia Ryšková z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy.
 
Loading …

クイックリファレンスガイド

Google login Twitter login Classic login