SNS/SHOF Finanspanel: Vilka konsekvenser får taxonomin för företagen?

59:28
 
シェア
 

Manage episode 295756371 series 1060188
著作 Allan Seppa の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

Under de kommande månaderna har Europeiska rådet och Europaparlamentet möjlighet att invända mot EU-kommissionens förslag till regelverk för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar, den så kallade taxonomin. I Sverige finns bland annat farhågor om hur skogsbruk, vattenkraft och bioenergi kommer att klassificeras.

Medverkande

Kjell Andersson, näringspolitisk chef, Svebio

Andreas Barkman, expert på hållbara finanser vid European Environment Agency (EEA)

Marie Baumgarts, Head of Sustainability Regulatory Affairs, SEB

Andreas Barkman och Marie Baumgarts var båda medlemmar i ”Technical Expert Group” (TEG), den expertgrupp som har tagit fram taxonomin. Andreas är även del av den plattform som fortsätter arbetet med att utveckla taxonomin.

Gustav Martinsson, docent och lektor i finansiell ekonomi vid KTH och affilierad till Handelshögskolan i Stockholm. I december 2020 gav han tillsammans med Per Strömberg ut en SNS-skrift om hur företags utsläpp påverkas av ett pris på koldioxid.

Samtalet leds av Ilinca Benson, vice vd, SNS.

494 つのエピソード