An Gaisgeach Bhuzancy - Ruairidh Greumach

23:02
 
シェア
 

Manage episode 272433481 series 2582001
著作 Scottish Storytelling Forum の情報はPlayer FM及びコミュニティによって発見されました。著作権は出版社によって所持されます。そして、番組のオーディオは、その出版社のサーバから直接にストリーミングされます。Player FMで購読ボタンをタップし、更新できて、または他のポッドキャストアプリにフィードのURLを貼り付けます。

Seo dhuibh sgeulachd pearsanta air a h-innse le Ruairidh Greumach às an Eilean Sgitheanach. 's ann mu dheidhinn aon de na sinnsearan aig Ruairidh a th' ann, Aonghas MacMhaolain à Leòdhas, a bha na shaighdear anns a' Chiad Chogadh Mòr. Choisinn Aonghas tòrr chliù airson a ghaisgeachd tron a' chogadh is choisinn e an tiotal An Gaisgeach Bhuzancy bhon an t-Arm Frangach.

This month we have a personal story told by Ruairidh Graham from the Isle of Skye. The story is about one of Ruairidh's ancestors, Angus MacMillian from Lewis, who was a soldier in the First World War. Angus was renowned for his bravery during the war and was acclaimed by the French Army as the Hero of Buzancy.

7 つのエピソード